Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Hồ Xuân Hương

nan-quynhluu-thcshoxuanhuong@edu.viettel.vn